Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIV. Mense ianuario, die VI. Sermo XXXIII. Folia IV. S. patris nostri Gregorii thaumaturgi episcopi Neocaesareae Sermo in sancta theophania
XXXIV. Meni iannouario s. Logos lg. Ful. d. Tou en agiois patros emon Gregoriou episkopoue Neokaisareias tou thaumatergou Logos eis ta agia theophania