Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XL. Eiusdem [sancti Gregorii episcopi Nazianzeni theologi] In Maccabaeos, oratio dicta Constantinopoli
XL. Tou autou Eis tous Makkabaious errethe en Konstantinoupolei