Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

[1]. S. P. N. Io. Chrysostomi archiepiscopi constantinopolitani interpretatio in I ep. ad Thessalonicenses. Homilia I
I. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiscpou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou ermeneia eis ten pros Thessalonikeis. Omilia a