Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXII. Sancti Athanasii archiepiscopi Alexandrini ad Ammonem monachum de gonorrhoeo, vel seminis fluxus patiente
XXII. Tou agiou Athanasiou archiepiskopou Alexandreias Epistole pros Amoun monazonta peri gonorruous