Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVI. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De avaritia et vanagloria et gloria
XVI. Tou autou peri pleonexias kai kenodoxias kai doxes