Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XIV. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De oratione et infelicitate et futuro iudicio, valde terribile
XIV. Tou autou peri euches kai dystychias kai tes mellouses kriseos, panu phoberon