Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IX. Eiusdem De principatu et potestate ac de rege bono et iusto ex Epistola ad Colossenses: totum morale
IX. Tou autou peri arches kai exysias kai peri basileos Chrestou kai dikaiou ek tes pros Kolassaeis Epistoles: to ethikon olon