Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XIX. Eiusdem dominica servatae ad homines agros colentes et de vitando iuramento. Homilia XIX
XIX. Tou autou te kyriake tes sozomenes pros tous apo tes Choras, kai peri tou me omnuein. Omilia ith