Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

III. Expositio brevis, paraphrasis specie, in Epistolas D. apostoli Pauli, composita a Theophylacto sacratissimo archiepiscopo Bulgariae. Argumentum in Epistolam ad Romanos
III. Exegesis suntomos en eidei paraphrasiko eis tas Epistolas tou agiou apostolou Paulou suntetheisa para Theophulaktou tou ierotate archiepiskopou Boulgarias. Upothesis tes pros Romaious Epistoles