Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

Interrogationes et responsiones de rebus sacris incerti auctoris
Apoteseis kai apokriseis ton ieron pragma ton anonymou