Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

Expositio Nicetae in epistolas D. Paulli
Exegesis tou Niketa eis tas epistolas tou agiou Paulou