Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

Ioannis Chrysostomi et accepit Sarra Abraam usque ad mortem Israel
Ioannou tou Chrysosostomou kai elaben tharra ton Abraam eos ton tou Israel thanaton
Scilicet. Io. Chrysostomi homiliae in Genesim XXXVII