Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

Ioannis Chrysostomi interpretatio Epistolae ad Thessalonicenses
Ioannou tou Chrysostomou Ermeneia eis ten epistolen pros Thessalonikeis