Filters

  • author: [Aristotelis]
  • type: testo manoscritto
  • shelfmark: Plut.72.12

Refine your search