Filters

  • author: Aristotelis
  • author: Aristoteles
  • author: Aristotelis
  • author: Aristotelis
  • author: Aristoteles
  • author: Aristotelis
  • author: Aristoteles
  • date: 1001-1100
  • type: testo manoscritto
  • shelfmark: Plut.87.6

Refine your search